تعداد عنوان ها: 191
فضا، شهر و نظریه اجتماعی
فرن تانکیس؛ دکتر حمیدرضا پارسی؛ آرزو افلاطونی
180,000 153,000
فلسفه، هندسه و معماری 3786
دکتر حسن بلخاری‌قهی
160,000 136,000
فلسفه هنر و زیباشناسی 2481
جان هاسپرز؛ راجر اسکراتن؛ دکتر یعقوب آژند
85,000 72,250
فناوری اطلاعات IT) 2781)
پروفسور مینگ سان ؛ دکتر محمود گلابچی- مرتضی آل نبی
120,000 102,000
فناوری‌های نوین ساختمانی 3044
دکتر محمود گلابچی ؛ دکتر حامد مظاهریان
250,000 212,500
فن‌شناسی معماری 3418
دکتر محمود گلابچی؛ آیدین جوانی‌دیزجی
620,000 527,000
کاربری پژوهش های آزمایشگاهی در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی 2847
منیژه هادیان دهکردی؛ دکتر رسول وطن دوست؛ دکتر باقر آیت زاده شیرازی
180,000 153,000
کاربرد نقشه‌برداری در شهرسازی و معماری 2980
دکتر رحمت الله فرهودی- حسن روستا- نسترن عبدالملکی
150,000 127,500
کاربری زمین اثر متقابل اقتصاد، اکولوژی و هیدرولوژی
جی، آر، اکالاگان ؛ دکتر منوچهر طبیبیان
120,000 102,000
کارکرد رنگ در طراحی و معماری داخلی 3827
فریدون علیاری؛ محمدرضا مزارعی
300,000 255,000
کدام نوزایی شهری 3292
لیپی پورتر وکیت شاو ؛ دکتر منوچهر طبیبیان
120,000 102,000
کلان شهرهای چند هسته‌ای3281
پیتر هال و کتی پین ؛ کرامت‌الله زیاری
100,000 85,000
کنتر پوان مدال 2644
یپسن ؛ علیرضا مشایخی
17,000 14,450
کوچه پس کوچه‌ها
دکتر سید غلامرضا اسلامی
550,000 467,500
گزیدهای از آثار درویش رضا منظمی 2737
شهرام منظمی ؛ شهرام منظمی؛ شهرام منظمی؛ شهرام منظمی
22,000 18,700
گزیده منظر شهری 2399
گوردون کالن؛ دکتر منوچهر طبیبیان؛ منوچهر طبیبیان
100,000 85,000
مبانی سازه برای معماران 3205
مالکولم میلائیس؛ دکتر محمود گلابچی؛ دکتر کتایون تقی‌زاده
350,000 297,500
مبانی طراحی ساختمان‌های بلند 3358
دکتر دکتر محمود گلابچی- محمدرضا گلابچی
550,000 467,500
مجموعه مقالات توسعه شهری پایدار
دکتر بهناز امین‌زاده
40,000 34,000
میدان های شهری معماری وطراحی فضاهای باز 3019
یورگن کنیرش؛ فریدون قریب؛ یورگن کنیرش؛ دکتر فریدون قریب؛ یورگن کنیرش؛ فریدون قریب؛ یورگن کنیرش؛ فریدون قریب؛ فریدون قریب؛ یورگن کنیرش
300,000 255,000
مدیریت استراتژیک پروژه 3106
دکتر محمود گلابچی ؛ آقای امیر فرجی
620,000 527,000
مدیریت بازآفرینی شهری چشم انداز جهانی 3466
جان دایموند -جوسی لیدل -آلن ساوترن وفلیپ اوزی ؛ دکتر مجتبی رفیعیان
150,000 127,500
مدیریت پروژه با رویکرد پروژه‌های فناوری اطلاعات 2895
کتی شوالب؛ دکتر محمود گلابچی
620,000 527,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه