تعداد عنوان ها: 172
معماری ژاپن؛ از آغاز تا شرع دوره میجی
دکتر الهام اندرودی
200,000
معماری فرم، فضا و نظم
فرانسیس دی.کی.چینگ؛ دکتر زهره قراگزلو
280,000
معمار مهندس ساختار 2678
ایوان مارگولیوس؛ دکتر محمود گلابچی
100,000
معماری و روشنایی 3008
شاهین حیدری
90,000
مقالاتی در باب شهر و شهرسازی 2219
دکتر منوچهر مزینی
200,000
مقاومت مصالح کاربردی 2834
دکتر محمود گلابچی
400,000
مکان، سیاست و راهکارها
مایکل هارلو- کریس پیکونس- جان اوری ؛ دکتر پیروز حناچی- دکتر مهدی پر افکنده حقیقی
160,000
ملکه مرده 2556
هانری دو مونترلان؛ دکتر ماندانا صدر زاده
6,000
منظر الگو، ادراک و فرآیند 2618
سایمونبل ؛ دکتر بهناز امین‌زاده
280,000
منظر شهری تاریخی 3792
پویا دولابی؛ پرستو عشرتی؛ سمیه فدائی نژاد
170,000
موسیقی برای پیانو
علیرضا مشایخی
15,000
موضوعات سایت مفاهیم طراحی 2921
کارول جی، برنز آندریاکان؛ دکتر بهناز امین زاده؛ کارول جی، برنز آندریاکان؛ بهناز امین زاده؛ کارول جی؛ برنز آندریاکان؛ برنز آندریاکان؛ بهناز امین زاده؛ کارول جی؛ بهناز امین زاده؛ برنز آندریاکان؛ بهناز امین زاده؛ کارول جی
55,000
نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان 3204
دکتر محمود گلابچی- دکتر کتایون تقی زاده- دکتر احسان سروش نیا
250,000
نظریه شهری ارزیابی انتقادی 3062
کرامت اله زیاری؛ جان رنه شورت؛ کرامت اله زیاری ، حامد مهدنژاد، فریاد پرهیز؛ جان رنه شورت؛ کرامت اله زیاری ، حامد مهدنژاد، فریاد پرهیز؛ جان رنه شورت؛ کرامت اله زیاری؛ کرامت اله زیاری؛ جان رنه شورت؛ حامد مهدنژاد؛ فریاد پرهیز؛ جان رنه شورت؛ کرامت اله زیاری؛ فریاد پرهیز
60,000
نظریه‌های نوین در مدیریت پروژه 3379
دکتر محمود گلابچی- دکتر امیر فرجی
200,000
نقد و معرفی معماری دیکانستراکشن 3293
دکتر کتایون تقی زاده
60,000
نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان 2649
پیر فون مایس؛ سیمون آیوازیان؛ سیمون آیوازیان
200,000
نوسازی شهر لندن 3165
راب ایمری ، لورتارلیز، مایک راکو ؛ دکتر مجتبی رفیعیان
120,000
هنر ایران باستان 1656
رابرت دایسون- چارلز ویلکینسون ؛ دکتر یوسف مجیدزاده
100,000
هنر نمایش در ایران {تا سال 1357} 2881
دکتر تاجبخش فنائیان
45,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه