تعداد عنوان ها: 171
اتروسک تمدن شگفت‌انگیز 3626
دکتر سید محمد فدوی
240,000
اتلاف 2887
کوین لینچ- مایکل سوث وورث ؛ دکتر سید حسین بحرینی
36,000
احیای بافت شهری تاریخی (با رویکرد مشارکت) 3283
پیروز حناچی- محمود پور سراجیان
140,000
ارزش‌ها در طراحی منظر شهری 3685
دکتر بهناز امین‌زاده
120,000
از شار تا شهر 2304
سید محسن حبیبی
150,000
استاتیک کاربردی 2804
محمود گلابچی
200,000
اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای 3011
دکتر کرامت الله زیاری
120,000
اصول و روش های پاکسازی بدنه های شهری تاریخی 3467
پیروز حناچی؛ پیروز حناچی،سعید محمود کلایه،محمد غلام نژاد؛ سعید محمود کلایه؛ سعید محمود کلایه؛ محمد غلام نژاد؛ محمد غلام نژاد
100,000
اصول و روش‌های مستندسازی بناها و محوطه‌های تاریخی 3618
پیروز حناچی؛ محمد غلام‌نژاد؛ سعید محمود کلایه
450,000
آفرینش محلات و مکان ها در محیط انسان ساخت 2720
دیوید چپ من؛ شهرزاد فریادی،منوچهر طبیبیان؛ دیوید چپ من؛ شهرزاد فریادی؛ دیوید چپ من؛ شهرزاد فریادی؛ منوچهر طبیبیان؛ شهرزاد فریادی
150,000
الفبای معماری (جلد اول) 3662
دکتر علی یاران- مهندس ارس مهران‌فر
180,000
الفبای معماری (جلد دوم)
دکتر علی یاران- مهندس ارس مهران‌فر
200,000
باز آفرینی شهری 3587
پیتررا برتز و هیو سایک ؛ پیروز حناچی -سعید ایزدی
200,000
بازآفرینی شهرها میراثی برای آینده 3102
پیروز حناچی محمدجواد مهدوی نژاد؛ پیروز حناچی؛ پیروز حناچی. محمدجواد مهدوی نژاد؛ محمدجواد مهدوی نژاد
150,000
باز زنده‌سازی بناها و شهرهای تاریخی 1644
دکتر محمدمنصور فلامکی
220,000
بداهه گوی آلما 2945
اوژن یونسکو؛ احمد کامیابی مسک؛ اوژن یونسکو؛ احمد کامیابی مسک؛ احمد کامیابی مسک؛ اوژن یونسکو؛ احمد کامیابی مسک؛ احمد کامیابی مسک؛ اوژن یونسکو
22,000
برنامه‌دهی معماری: مدیریت اطلاعات برای طراحی 3146
دانا پی دورک؛ سید امیر سعید محمودی
280,000
برنامه ریزی تردد پیاده و دوچرخه 2596
هرمان کِنُف لاخر؛ فریدون قریب
60,000
برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری 3012
کرامت الله زیاری
100,000
برنامه‌ریزی کاربری زمین شهری 3516
دیوید گادز شاک، ادوارد کایسر، اف استوارت چپین ؛ دکتر منوچهر طبیبیان
320,000
برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین 2554
آن. آر. بییر، کاترین هیگینز؛ سید حسین بحرینی، کیوان کریمی؛ آن. آر. بییر، کاترین هیگینز؛ سید حسین بحرینی، کیوان کریمی؛ آن. آر. بییر؛ کاترین هیگینز؛ سید حسین بحرینی؛ کاترین هیگینز؛ سید حسین بحرینی؛ سید حسین بحرینی؛ کیوان کریمی؛ کیوان کریمی؛ آن. آر. بییر؛ کیوان کریمی
300,000
برنز ریزی آثار هنری به روش موم زدایی 3073
هری جکسون؛ ادهم ضرغام
32,000