تعداد عنوان ها: 212
دینامیک سازه‌ها و ماشین آلات 2471
گریگوری زولادزینسکی؛ دکتر خسرو برگی- دکتر سید هاشم اسلامی
34,000
طراحی مهندسی 3487
دکتر حسین معماریان
300,000
مقدمه‌ای بر مکانیک محیط‌های پیوسته 3490
دکتر مرتضی اسکندری‌قادی
180,000
ژئوفیزیک اکتشافی 3042
د کتر غلامحسین نوروزی
350,000
زیست فناوری نانو 3151
الیزابت پاپازوگلو، آراویند پارتاساراسی؛ حمید راشدی، قاسم عمو عابدینی، سمیه اسکندری؛ الیزابت پاپازوگلو، آراویند پارتاساراسی؛ حمید راشدی، قاسم عمو عابدینی، سمیه اسکندری؛ آراویند پارتاساراسی؛ آراویند پارتاساراسی؛ حمید راشدی؛ حمید راشدی؛ قاسم عمو عابدینی؛ الیزابت پاپازوگلو؛ سمیه اسکندری؛ الیزابت پاپازوگلو؛ سمیه اسکندری
30,000
واحدهای نیمه صنعتی و افزایش مقیاس فرآیندهای شیمیایی
و هویل؛ انور شلماشی ؛ و هویل؛ انور شلماشی؛ و هویل؛ انور شلماشی‏؛ دکتر انور شلماشی‏؛ و هویل؛ انور شلماشی؛ و. هویل؛ دکتر انور شلماشی؛ و هویل
12,000
اصول کنترل مدرن 2235
دکتر علی خاکی‌صدیق
280,000
اصول مهندسی زلزله 2482
دکتر خسرو برگی
300,000
هوش جمعی محاسباتی مبانی و کاربردها 3244
فرهاد صمدزادگان، امین علیزاده نایینی
75,000
شکستگی در سنگ 3743
دکتر حسین معماریان
770,000
گرما پویایی و گرما 2068
دکتر ناصر منیری
80,000
انکوباتورها مراکز رشد 3344 ( همراه با لوح فشرده)
کولین بارو؛ دکتر محمود فیروزیان، دکتر آزاده فیروزیان
120,000
نوآوری در آموزش مهندسی 3280
دکتر حسین معماریان
450,000
برنامه ریزی خطی 2054
دکتر محمد جواد اصغر پور
140,000
فتو گرامتری تحلیلی 2748
دکتر جلال امینی
180,000
رویکرد ناب برای تولید ناب 2937
دکتر جعفر رزمی
150,000
هیدرات‌های گاز طبیعی 3322
جان کلرول؛ دکتر علی وطنی، عاطفه جهاندیده کودهی
130,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد اول 7149
دکتر پرویز جبه‏دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ دکتر فرخ آزرم؛ پرویز جبه‏دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ دکتر حمیدرضا جمالی؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ فرخ آزرم؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ دکتر علی خاکی صدیق؛ حمیدرضا جمالی؛ دکتر احمد فیض دیزجی؛ علی خاکی صدیق؛ دکتر حمید لسانی؛ احمد فیض دیزجی؛ حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ حمید لسانی
150,000
مقدمه‌ای بر مکانیک محیط های پیوسته با کاربردهایش 3225
جی. ان. ردی؛ دکتر عباس راستگو؛ میثم ربیعی
380,000
روش‌های کلی اجرا 3 بناهای زیرزمینی 1997
ژاک ماتیوا، ژان فرانسوا بوگارد ؛ دکتر ابوالحسن بهنیا، کامبیز بهنیا بهنیا، کامبیز بهنیا
120,000
موجک ها باکاربرد در ژئودزی و ژئودینامیک 2991
ولفگانگ کلر؛ دکتر عبدالرضا صفری، محمدعلی شریفی؛ عبدالرضا صفری؛ دکتر عبدالرضا صفری؛ محمدعلی شریفی؛ دکتر محمدعلی شریفی
57,000
سیمان پرتلند ترکیب، تولید و ویژگی ها 2793
دکتر هومن قاسمی‏،عسگر هورفر، محمد شکرچی ‏زاده‏؛ جی سی بای ؛ هومن قاسمی؛ دکتر هومن قاسمی؛ جی‏ سی‏ بای‏؛ جی سی بای؛ جی‏ سی‏ بای‏؛ هومن قاسمی‏،عسگر هورفر، محمد شکرچی ‏زاده‏؛ عسگر هورفر؛ دکتر محمد شکرچی زاده؛ هومن قاسمی؛ محمد شکرچی زاده ؛ جی سی بای ؛ هومن قاسمی؛ محمد شکرچی زاده؛ جی سی بای؛ محمد شکرچی زاده؛ جی سی بای؛ عسگر هورفر؛ جی سی بای
45,000
تاسیسات الکتریکی 2636
گونترگ زایپ؛ دکتر مسعود سلطانی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه