تعداد عنوان ها: 204
مکانیک غیرخطی محیط های پیوسته 2797
هاویر بونت؛ دکتر ایرج محمودزاده کنی؛ ریچاردوود
25,000
مکانیک کلاسیک تحلیلی 2477
منصور نیکخواه بهرامی؛ دکتر منصور نیکخواه ‏بهرامی‏؛ منصور نیکخواه ‏بهرامی‏؛ منصور نیکخواه بهرامی ؛ منصور نیکخواه بهرامی؛ منصور نیکخواه بهرامی؛ منصور نیکخواه بهرامی
10,000
مکانیک کوانتومی مدرن 2542
جی. جی. ساکورایی ؛ دکتر مسعود علیمحمدی،حمید رضا مشفق
280,000
مکانیک محیط‌های پیوسته
دکتر محمد رحیمیان- دکتر مرتضی اسکندری قادی
180,000
مکانیک محیط‌های پیوسته برای مهندسین 2444
جرج میس ؛ دکتر عباس راستگو- دکتر محمدمهدی هیهات
250,000
مکانیک مهندسی دینامیک 2239
ایروینگ اچ شیمز؛ عبدالرحیم جلالی
16,000
مهندسی پی پیشرفته 3246
دکتر علی فاخر
350,000
مهندسی تولید و فناوری دو جلد 2776
سروپ کالپاکجیان، استیون آر اشمید‏؛ استیون آر اشمید؛ سروپ کالپاکجیان؛ دکتر محمد کاظم بشارتی گیوی؛ سروپ کالپاکجیان، استیون آر اشمید‏؛ محمد کاظم‏ بشارتی ‏گیوی‏؛ دکتر محمد کاظم‏ بشارتی ‏گیوی‏؛ استیون آر.اشمید؛ استیون آر اشمید ؛ محمد کاظم بشارتی گیوی ؛ سروپ کالپاکجیان؛ محمد کاظم بشارتی گیوی؛ سروپ کالپاکجیان؛ استیون آر اشمید ؛ محمد کاظم بشارتی گیوی؛ محمد کاظم بشارتی گیوی
1,200,000
مهندسی خطوط لوله انتقال آب 2463
گروه نویسندگان
25,000
مهندسی ژئوتکنیک خاک‌های مشکل‌آفرین 3608
دکتر حسن رحیمی؛ دکتر نادر عباسی
550,000
مهندسی عملکرد انسانی دو جلد 2624
رابرت دبلیو بیلی؛ دکتر محمد علی آزاده؛ دکتر بیژن جمشید نژاد
45,000
مهندسی مکانیک آزمون ورودی کارشناسی ارشد جلد دوم
ناصر سلطانی؛ دکتر ناصر سلطانی، عباس راستگو؛ دکتر عباس راستگو؛ ناصر سلطانی؛ عباس راستگو
32,000
موتورهای الکتریکی کوچک 2726
ه موشلا، ی دراگر، ه کراوس؛ ه موشلا، ی دراگر، ه کراوس؛ جواد فیض؛ ه موشلا؛ ه کراوس؛ ه. موشلا؛ دکتر جواد فیض؛ ی دراگر؛ جواد فیض؛ ی. دراگر؛ ه کراوس؛ جواد فیض ؛ ه موشلا؛ ه موشلا؛ ه. کراوس؛ ه کراوس؛ جواد فیض
49,000
موجک ها باکاربرد در ژئودزی و ژئودینامیک 2991
ولفگانگ کلر؛ دکتر عبدالرضا صفری، محمدعلی شریفی؛ عبدالرضا صفری؛ دکتر عبدالرضا صفری؛ محمدعلی شریفی؛ دکتر محمدعلی شریفی
57,000
نظریه احتمال و کاربردهای آن 1536
دکتر پرویز جبه دار مارالانی
17,500
نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها (جلد اول) 2461
ارنست کوه؛ چارلز دسو؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی
400,000
نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها (جلد دوم) 2462
ارنست کوه- چارلز دسو ؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی
300,000
نقشه برداری برای مهندسان عمران و معماری 2589
گلهاوس وکولوش؛ دکتر حسین ایرانی
40,000
نمونه‌برداری معدنی 2140
دکتر علی‌اصغر حسنی‌پاک
110,000
نوآوری در آموزش مهندسی 3280
دکتر حسین معماریان
160,000
هیدرات‌های گاز طبیعی 3322
جان کلرول ؛ دکتر علی وطنی، عاطفه جهاندیده کودهی
130,000
هیدرودینامیک (جلد اول) 2531
دکتر حسن احمدی کرویق،فرهنگ راد
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه