تعداد عنوان ها: 197
فتو گرامتری تحلیلی 2748
دکتر جلال امینی
180,000
فیزیک الکترونیک 2591
دکتر جاسپریت سینگ؛ دکتر مرتضی فتحیپور؛ دکتر علیرضا احسانی اردکانی
400,000
فلزات استراتژیک 2966
دکتر ناصر توحیدی
180,000
کاربردهای برنامه‌ریزی خطی 1876
محمدجواد اصغرپور
220,000
کاربردهای کمی و مبانی نانو ذرات لومینسانس3557
دکتر عبدالمجید بایندری مقدم- یدالله گنج خانلو- فروغ گودرزی ؛ قره خانلو؛ فروغ گودرزی
120,000
کانه‌آرائی (سه جلدی)
دکتر حسین نعمت‌الهی
500,000
کنترل غیر فعال ارتعاشات 3148
جرم ج کانر؛ دکتر سید مهدی زهرائی؛ جرم ج کانر؛ سید مهدی زهرائی؛ جرم ج کانر؛ سید مهدی زهرائی؛ جرم ج کانر؛ سید مهدی زهرائی؛ سید مهدی زهرائی؛ جرم ج.کانر؛ جرم ج کانر
75,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد اول 7149
دکتر فرخ آزرم؛ پرویز جبه‏دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ دکتر پرویز جبه‏دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ فرخ آزرم؛ دکتر حمیدرضا جمالی؛ حمیدرضا جمالی؛ دکتر علی خاکی صدیق؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ دکتر احمد فیض دیزجی؛ علی خاکی صدیق؛ دکتر حمید لسانی؛ احمد فیض دیزجی؛ حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ حمید لسانی
150,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد دوم 7515
پرویز جبه دار مارالانی؛ دکتر پرویز جبه دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ دکتر فرخ آزرم؛ دکتر حمیدرضا جمالی؛ فرخ آزرم؛ حمیدرضا جمالی؛ دکتر علی خاکی صدیق؛ علی خاکی صدیق؛ دکتر احمد فیض دیزجی؛ احمد فیض دیزجی؛ دکتر حمید لسانی؛ حمید لسانی
240,000
گاز طبیعی تولید فراوری انتقال 2626
الکساندر روژی، کلود ژافره ؛ دکتر گیتی ابوالحمد، دکتر محمدرضا رسایی، دکتر علیرضا بهرامیان ؛ ن
210,000
گرما پویایی و گرما 2068
دکتر ناصر منیری
80,000
ماشین‌های الکتریکی 1و2
دکتر حمید لسانی
350,000
مبانی اقتصادی سیستم قدرت 2891
دانیل اس. کرشن؛ گوران استریک؛ دکتر حسن منصف؛ دکتر محمدحسین عسگری
270,000
مبانی پالایش نفت 2296
دکتر گیتی ابوالحمد
350,000
مبانی زمین‌شناسی فیزیکی 3149
دکتر حسین معماریان؛ محمود صداقت
350,000
مبانی نانو تکنولوژی
دکتر سید حمیدرضا مداح حسینی، مهروز ملک، حسین صغری شیوایی، ولی الله شیری؛ سید حمیدرضا مداح حسینی؛ سید حمیدرضا مداح حسینی؛ دکتر مهروز ملک؛ مهروز ملک؛ حسین صغری شیوایی؛ ولی الله شیری
70,000
محاسبات اتصال کوتاه در شبکه 1764
دکتر مسعود سلطانی
9,500
محاسبات سرشکنی (همراه با لوح فشرده) 3258
چارلز دی قیلانی،پاول آر. ولف ؛ دکتر محمد علی شریفی، دکتر سعید فرزانه، دکتر سلیم معصومی، دکتر سید محمد حسن تفرشیها
240,000
محاسبه تونل‌ها 3126
مارک پانه ؛ کامبیز بهنیا
45,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه