تعداد عنوان ها: 197
ریاضیات مهندسی 3302
دکتر جلیل راشد محصل
370,000
ریاضیات مهندسی پیشرفته 2232
دکتر احمد فیض دیزجی
200,000
راهسازی 2273
دکتر احمدحامی ؛ دکتر احمدحامی‏
55,000
راهنمای بتن ساز 2284
احمد حامی؛ احمد حامی‏؛ احمد حامی ؛ احمد حامی؛ دکتر احمد حامی‏؛ احمد حامی
30,000
روسازی راه و فرودگاه 2027
امیر محمد طباطبایی
200,000
روش اجزای محدود 2875
دکتر ایرج محمود زاده کنی
180,000
روش اجزای محدود در تحلیل ارتعاشات برای مهندسان عمران، مکانیک و هوا فضا 3239
دکتر ایرج محمودزاده کنی- دکتر علی وزیری آستانه
300,000
روش‌های تحقیق و صنعت ساخت 3558
دکتر طهمورث حسنقلی‌پور، سرمد کیانی، وحیدرضا یوسفی
260,000
روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه با نگرشی کاربردی 3777
دکتر سید علی ترابی؛ مهندس میلاد باقرصاد
200,000
روش‌های کلی اجرا 3 بناهای زیرزمینی 1997
ژاک ماتیوا، ژان فرانسوا بوگارد ؛ دکتر ابوالحسن بهنیا، کامبیز بهنیا بهنیا، کامبیز بهنیا
120,000
روش های کلی اجرا پی ها جلد دوم 1960
ژاک ماتیوا، اایوفنو؛ دکتر ابوالحسن بهنیا، کامبیز بهینا؛ ژاک ماتیوا، اایوفنو؛ ابوالحسن بهنیا، کامبیز بهینا؛ ژاک ماتیوا؛ اایوفنو؛ دکتر ابوالحسن بهنیا؛ اایوفنو؛ ابوالحسن بهنیا؛ ابوالحسن بهنیا؛ دکتر کامبیز بهینا؛ کامبیز بهینا؛ ژاک ماتیوا؛ ژاک ماتیوا؛ کامبیز بهینا
55,000
روشهای کلی اجرا جلد اول قالب بندی بتن ریزی 2305
ژاک ماتیوا، کریستیان بواتو؛ ابوالحسنبهنیا،کامبیزبهنیا ؛ ژاک ماتیوا؛ ژاک ماتیوا؛ ابوالحسنبهنیا ؛ کریستیان بواتو؛ کامبیزبهنیا
46,000
روش‌های نوین تولید 2675
دکتر رمضانعلی مهدوی نژاد
135,000
رویکرد ناب برای تولید ناب 2937
دکتر جعفر رزمی
150,000
زیست فناوری نانو 3151
الیزابت پاپازوگلو، آراویند پارتاساراسی؛ حمید راشدی، قاسم عمو عابدینی، سمیه اسکندری؛ الیزابت پاپازوگلو، آراویند پارتاساراسی؛ حمید راشدی، قاسم عمو عابدینی، سمیه اسکندری؛ الیزابت پاپازوگلو؛ آراویند پارتاساراسی؛ حمید راشدی؛ آراویند پارتاساراسی؛ حمید راشدی؛ حمید راشدی؛ قاسم عمو عابدینی؛ الیزابت پاپازوگلو؛ سمیه اسکندری؛ الیزابت پاپازوگلو؛ سمیه اسکندری
30,000
زلزله شناسی مهندسی و شبیه سازی زمین لرزه 3360
دکتر حمید زعفرانی؛ دکتر اسدالله نورزاد
140,000
زمین آمار 2389
علی اصغر حسنی پاک
180,000
زمین‌شناسی برای مهندسین 2148
دکتر حسین معماریان
400,000
زمین شناسی ساختاری 2899
دکتر حسین معماریان
450,000
زمین‌شناسی مهندسی ژئوتکنیک 2268
دکتر حسین معماریان
380,000
ژئودزی فیزیکی 3003
برنهارد هوفمن، ولنهف و هلموت مورتیز؛ دکتر حسین زمردیان؛ برنهارد هوفمن، ولنهف و هلموت مورتیز؛ حسین زمردیان؛ برنهارد هوفمن؛ ولنهف و هلموت مورتیز؛ ولنهف و هلموت مورتیز؛ حسین زمردیان؛ برنهارد هوفمن؛ حسین زمردیان؛ ولنهف و هلموت مورتیز؛ حسین زمردیان؛ برنهارد هوفمن
80,000
ژئودزی فیزیکی 3267
دکتر عبدالرضا صفری
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه