تعداد عنوان ها: 212
مدل‌سازی کانسارهای فلزی - غیرفلزی و کاربرد اکتشافی آن 2490
دکتر علی اصغر حسنی پاک- دکتر بهناز شجاعت
240,000
برنامه‌نویسی و حل مسأله با ++C
نل دیل- چیپ ویمز- مارک هدینگتون ؛ علی معینی- علی محمد پورپاک
340,000
مبانی زمین‌شناسی فیزیکی 3149
دکتر حسین معماریان؛ آقای محمود صداقت
590,000
روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه با نگرشی کاربردی 3777
دکتر سید علی ترابی؛ مهندس میلاد باقرصاد
350,000
ژئوشیمی اکتشافی (محیط های سنگی ) 2625
علی اصغر حسنی پاک ؛ علی اصغر حسنی پاک؛ دکتر علی اصغر حسنی‏ پاک‏؛ علی اصغر حسنی پاک؛ علی اصغر حسنی‏ پاک‏؛ علی اصغر حسنی پاک؛ علی اصغر حسنی پاک
56,000
برنامه‌ریزی و عملیات شبکه‌های هوایی 3900
دکتر مسعود بازرگان؛ دکتر محسن‌صادق عمل‌نیک
210,000
تئوری پایداری ارتجاعی 2040
تیموشنکو و گیر؛ مجید تقی زاده منظری
130,000
مبانی نانو تکنولوژی
دکتر سید حمیدرضا مداح حسینی، مهروز ملک، حسین صغری شیوایی، ولی الله شیری؛ سید حمیدرضا مداح حسینی؛ مهروز ملک؛ حسین صغری شیوایی؛ ولی الله شیری
70,000
ژئوفیزیک کاربردی (جلد دوم ) 1989
ذبلیو. ام. تلفورد، ال. پی. جلدارت، ار. ای. شریف، دی. ای. کیز ؛ دکتر حسین زمردیان، حسن حاجب حسینیه
240,000
روش‌های نوین تولید 2675
دکتر رمضانعلی مهدوی نژاد
135,000
مهندسی مکانیک آزمون ورودی کارشناسی ارشد جلد دوم
دکتر ناصر سلطانی، عباس راستگو؛ ناصر سلطانی؛ عباس راستگو
32,000
بتن سبکدانه دانش، فناوری و کاربردها 2897
دکتر محمد شکرچی زاده؛ ساتیش چاندرا؛ ساتیش چاندرا، لیف برنتسون؛ محمد شکرچی زاده ، آرزو امدادی ، نیکلاس علی لیبر؛ دکتر محمد شکرچی زاده ، آرزو امدادی ، نیکلاس علی لیبر؛ لیف برنتسون؛ ساتیش چاندرا، لیف برنتسون؛ دکتر آرزو امدادی؛ لیف برنتسون؛ محمد شکرچی زاده؛ محمد شکرچی زاده؛ آرزو امدادی؛ دکتر نیکلاس علی لیبر؛ نیکلاس علی لیبر؛ ساتیش چاندرا؛ نیکلاس علی لیبر
200,000
نقشه برداری برای مهندسان عمران و معماری 2589
گلهاوس وکولوش؛ دکتر حسین ایرانی
40,000
روش اجزای محدود در تحلیل ارتعاشات برای مهندسان عمران، مکانیک و هوا فضا 3239
دکتر ایرج محمودزاده کنی- دکتر علی وزیری آستانه
300,000
خواص مهندسی فولاد
اسدالله فرشاد، نشاطی، موسوی، معماری، غفور ی، توسلی، جعفرزاده، رضایی، اسلامی، آیت نیا
150,000
گاز طبیعی تولید فراوری انتقال 2626
الکساندر روژی، کلود ژافره ؛ دکتر گیتی ابوالحمد، دکتر محمدرضا رسایی، دکتر علیرضا بهرامیان ؛ ن
210,000
اصول خوردگی و حفاظت فلزات 2395
دکتر جمشید مفیدی
40,000
تئوری ارتجاعی 2465
دکتر محمد رحیمیان، مرتضی اسکندری قادی
260,000
احیای مستقیم (دو جلدی) 1991
دکتر ناصر توحیدی
820,000
مکانیک خاک؛ مهندسی پی (جلد دوم) 1907
دکتر کامبیز بهنیا، امیر محمد طباطبایی
280,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه