تعداد عنوان ها: 204
تجهیزات نیروگاه دو جلد 2171
دکتر مسعود سلطانی
220,000
تحقیق در عملیات پیشرفته
دکتر محمد جواد اصغرپور
220,000
تحلیل داده‌های اکتشافی 2536
اصغرحسنیپاک
180,000
تحلیل دستگاههای مکانیکی به کمک کامپیوتر 2345
دکتر پرویز نیک روش؛ دکتر ناصر سلطانی، عباس راستگو
20,000
تحلیل سازه ها جلد اول 1806
دکتر حجت الله عادلی
220,000
ترمودینامیک برای زمین شناسان 1824
ریموند کرن-آلن وایز برد؛ دکتر علی اصغر حسنی پاک؛ ریموند کرن-آلن وایز برد؛ علی اصغر حسنی پاک؛ ریموند کرن-آلن وایز برد؛ علی اصغر حسنی پاک؛ ریموند کرن-آلن وایز برد؛ علی اصغر حسنی پاک؛ ریموند کرن؛ آلن وایز برد؛ علی اصغر حسنی پاک
54,000
تصفیه آب‌های سطحی در کشورهای در حال توسعه 2642
ک. ار. شولتز، د. ا. اوکان ؛ دکتر علی اکبر عظیمی، دکتر میرزمان زمانزاده
22,500
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت 8138
دکتر محمدجواد اصغرپور
170,000
توربوماشین ها 2405
دکتر سیداحمد نوربخش
250,000
تولید الکتریسیته و بهره برداری 2005
دکتر مسعود سلطانی
55,000
تئوری ارتجاعی 2465
دکتر محمد رحیمیان، مرتضی اسکندری قادی
260,000
تئوری ارتعاشات و کاربرد آن در مهندسی 1947
دکتر منصور نیکخواه بهرامی
480,000
تئوری پایداری ارتجاعی 2040
تیموشنکو و گیر؛ مجید تقی زاده منظری
130,000
حرفه مهندسی 2984
حسین معماریان
110,000
خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 2845
دکتر سیامک مطهری؛ ایرج رضاییان
150,000
خواص مهندسی فولاد
اسدالله فرشاد، نشاطی، موسوی، معماری، غفور ی، توسلی، جعفرزاده، رضایی، اسلامی، آیت نیا
150,000
دستگاههای اندازه گیری 1258
مسعود سلطانی
63,000
دستورالعمل های محاسبات عددی 2297
ویلیام اچ پرس؛ دکتر منصور نیکخواه بهرامی؛ سال. ا. تو کلسکی؛ ویلیام. تی. وترلینگ؛ براین. پی. فلانری
9,500
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه