تعداد عنوان ها: 204
آبرسانی شهری 1677
م. ت. منزوی
290,000
اجزاء ماشین (جلد دوم) 2011
ر. تیبو ؛ دکتر علی محمد برقعی
36,000
اجزاء محدود ANSYS) 7060)
حمیدرضا جاهد مطلق- محمدرضا نوبان- محمدامین اشراقی
550,000
اجزای محدود مقدماتی 2822
دکتر ایرج محمودزاده کنی
220,000
احیای مستقیم (دو جلدی) 1991
دکتر ناصر توحیدی
820,000
ادغام داده‌ها در سنجش از دور مفاهیم و روش‌ها 3316
دکتر فرهاد صمدزادگان- فاطمه طبیب محمودی- بهناز بیگدلی
180,000
ارزیابی اقتصادی طرح‌های معدنی 2850
محمد کلاهدوزان- سهراب ویسه
37,000
آزمون و تحلیل خستگی 3137
یانگلی لی- ریچارد ب. هاثاوی- جو پن- مارک ا. بارکی ؛ دکتر عباس راستگو- حسن بهاءلو هوره
90,000
اصول اکتشافات ژئوشیمیایی 2080
دکتر علی اصغر حسنی پاک
280,000
اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی 3944
دیوید هیمل بلاو؛ جیمز ریگز؛ دکتر محمدمهدی منتظر رحمتی
1,000,000
اصول خوردگی و حفاظت فلزات 2395
دکتر جمشید مفیدی
40,000
اصول عملیات حرارتی فولادها 2001
دکتر مهدی طاهری
300,000
اصول کنترل مدرن 2235
دکتر علی خاکی‌صدیق
280,000
اصول مهندسی دریا 2460
روبرت ام. سورنسن؛ دکتر خسرو برگی
200,000
اصول مهندسی زلزله 2482
دکتر خسرو برگی
300,000
اطلاعات دارویی دامپزشکی 3103
مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ سیداحمدفاطمی؛ مارک.ج.پاپیج ؛ سعیده نعیمی؛ مجیدمتقی نژاد؛ مجید شهابی
280,000
اقتصاد عمومی 3799
دکتر سید فرید قادری؛ حسام نوجوان
190,000
اکتشافات ذخایر طلا 2441
دکتر علی اصغر حسنی پاک
35,000
الاستیسیته (نظری و کاربردی) 2504
هربرت رایزمن، پیتر پاولیک ؛ دکتر عباس راستگو
200,000
الکترومغناطیس میدان و موج 2173
دیوید ک. چنگ؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی ؛ دکتر محمد قوامی
500,000
آمار و احتمالات در مهندسی عمران 2915
دکتر سید مهدی زهرایی- دکتر شهرام خزائی
112,000
آموزش شیمی عمومی عملی 2303
ناهید شاه حسینی صرافین- محسن صرافین
85,000
آنالیز تابعی کاربردی 3300
دکتر احمد فیض دیزجی
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه