تعداد عنوان ها: 197
آبرسانی شهری 1677
م. ت. منزوی
180,000 162,000
اجزاء ماشین (جلد دوم) 2011
ر. تیبو ؛ دکتر علی محمد برقعی
36,000 32,400
اجزاء محدود ANSYS) 7060)
حمیدرضا جاهد مطلق- محمدرضا نوبان- محمدامین اشراقی
550,000 495,000
اجزای محدود مقدماتی 2822
دکتر ایرج محمودزاده کنی
220,000 198,000
احیای مستقیم (دو جلدی) 1991
دکتر ناصر توحیدی
550,000 495,000
ادغام داده‌ها در سنجش از دور مفاهیم و روش‌ها 3316
دکتر فرهاد صمدزادگان- فاطمه طبیب محمودی- بهناز بیگدلی
180,000 162,000
ارزیابی اقتصادی طرح‌های معدنی 2850
محمد کلاهدوزان- سهراب ویسه
37,000 33,300
آزمون و تحلیل خستگی 3137
یانگلی لی- ریچارد ب. هاثاوی- جو پن- مارک ا. بارکی ؛ دکتر عباس راستگو- حسن بهاءلو هوره
90,000 81,000
اصول اکتشافات ژئوشیمیایی 2080
علی اصغر حسنی پاک
280,000 252,000
اصول خوردگی و حفاظت فلزات 2395
جمشید مفیدی
40,000 36,000
اصول عملیات حرارتی فولادها 2001
مهدی طاهری
300,000 270,000
اصول کنترل مدرن 2235
علی خاکی صدیق
220,000 198,000
اصول مهندسی دریا 2460
روبرت ام. سورنسن؛ خسرو برگی
160,000 144,000
اصول مهندسی زلزله 2482
خسرو برگی
300,000 270,000
اطلاعات دارویی دامپزشکی 3103
مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ سیداحمدفاطمی؛ مارک.ج.پاپیج ؛ سعیده نعیمی؛ مجیدمتقی نژاد؛ مجید شهابی
280,000 252,000
اکتشافات ذخایر طلا 2441
علی اصغر حسنی پاک
35,000 31,500
الاستیسیته (نظری و کاربردی) 2504
هربرت رایزمن، پیتر پاولیک ؛ دکتر عباس راستگو
200,000 180,000
الکترومغناطیس میدان و موج 2173
دیوید ک. چنگ؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ محمد قوامی
450,000 405,000
آمار و احتمالات در مهندسی عمران 2915
سید مهدی زهرایی- دکتر شهرام خزائی
112,000 100,800
آموزش شیمی عمومی عملی 2303
ناهید شاه حسینی صرافین- محسن صرافین
85,000 76,500
آنالیز تابعی کاربردی 3300
دکتر احمد فیض دیزجی
250,000 225,000
آنالیز عددی و روش‌های کامپیوتری 1796
ر. ح. پنینگتون ؛ دکتر پرویز جبه دار مارالانی، دکتر منصور نیکخواه‌بهرامی
29,000 26,100
انرژی‌های قابل تجدید 2172
محمود ثقفی
250,000 225,000