تعداد عنوان ها: 205
آبرسانی شهری 1677
م. ت. منزوی
290,000 246,500
اجزاء ماشین (جلد دوم) 2011
ر. تیبو؛ دکتر علی محمد برقعی
36,000 30,600
اجزاء محدود ANSYS) 7060)
حمیدرضا جاهد مطلق- محمدرضا نوبان- محمدامین اشراقی
550,000 467,500
اجزای محدود مقدماتی 2822
دکتر ایرج محمودزاده کنی
220,000 187,000
احیای مستقیم (دو جلدی) 1991
دکتر ناصر توحیدی
820,000 697,000
ادغام داده‌ها در سنجش از دور مفاهیم و روش‌ها 3316
دکتر فرهاد صمدزادگان- فاطمه طبیب محمودی- بهناز بیگدلی
180,000 153,000
ارزیابی اقتصادی طرح‌های معدنی 2850
محمد کلاهدوزان- سهراب ویسه
37,000 31,450
آزمون و تحلیل خستگی 3137
یانگلی لی- ریچارد ب. هاثاوی- جو پن- مارک ا. بارکی ؛ دکتر عباس راستگو- حسن بهاءلو هوره
90,000 76,500
اصول اکتشافات ژئوشیمیایی 2080
دکتر علی اصغر حسنی پاک
280,000 238,000
اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی 3944
دیوید هیمل بلاو؛ جیمز ریگز؛ دکتر محمدمهدی منتظر رحمتی
1,000,000 850,000
اصول خوردگی و حفاظت فلزات 2395
دکتر جمشید مفیدی
40,000 34,000
اصول عملیات حرارتی فولادها 2001
دکتر مهدی طاهری
300,000 255,000
اصول کنترل مدرن 2235
دکتر علی خاکی‌صدیق
280,000 238,000
اصول مهندسی دریا 2460
روبرت ام. سورنسن؛ دکتر خسرو برگی
200,000 170,000
اصول مهندسی زلزله 2482
دکتر خسرو برگی
300,000 255,000
اطلاعات دارویی دامپزشکی 3103
مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ سیداحمدفاطمی؛ مارک.ج.پاپیج ؛ سعیده نعیمی؛ مجیدمتقی نژاد؛ مجید شهابی
280,000 238,000
اقتصاد عمومی 3799
دکتر سید فرید قادری؛ حسام نوجوان
380,000 323,000
اکتشافات ذخایر طلا 2441
دکتر علی اصغر حسنی پاک
35,000 29,750
الاستیسیته (نظری و کاربردی) 2504
هربرت رایزمن، پیتر پاولیک ؛ دکتر عباس راستگو
200,000 170,000
الکترومغناطیس میدان و موج 2173
دیوید ک. چنگ؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی ؛ دکتر محمد قوامی
500,000 425,000
آمار و احتمالات در مهندسی عمران 2915
دکتر سید مهدی زهرایی- دکتر شهرام خزائی
112,000 95,200
آموزش شیمی عمومی عملی 2303
ناهید شاه حسینی صرافین- محسن صرافین
85,000 72,250
آنالیز تابعی کاربردی 3300
دکتر احمد فیض دیزجی
250,000 212,500
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه