تعداد عنوان ها: 140
آموزش بهداشت 2098
لاکشمانا راما چاندران، تیرومورتی دارمالینگام؛ لاکشمانا راما چاندران، تیرومورتی دارمالینگام؛ فروغ شفیعی، اذن الله آذرگشب؛ لاکشمانا راما چاندران؛ دکتر فروغ شفیعی؛ لاکشمانا راما چاندران، تیرومورتی دارمالینگام؛ فروغ شفیعی، اذن الله آذرگشب؛ لاکشمانا راما چاندران، تیرومورتی دارمالینگام؛ فروغ شفیعی، اذن الله آذرگشب؛ دکتر فروغ شفیعی، اذن الله آذرگشب؛ تیرومورتی دارمالینگام؛ تیرومورتی دارمالینگام؛ فروغ شفیعی؛ فروغ شفیعی؛ اذن الله آذرگشب؛ لاکشمانا راما چاندران؛ اذن الله آذرگشب
40,000
آناتومی انسانی؛ همراه با اطلس رنگی و نکات بالینی 3040
دکتر سیمین فاضلی ­پور؛ دکتر زهرا طوطیان
400,000
آناتومی سر و گردن 1912
دکتر رضا حجازی
140,000
آناتومی کنشی و فیزیولوژی حیوانات اهلی 3739
ویلیام او. ریس ؛ دکتر آرمین توحیدی- مهدی انصاری- ملک شاکری- فرهاد صمدیان
500,000
آناتومی مقایسه‌ای دستگاه تنفس در پستانداران 2849
محمدحسین توحیدی پور، بیژن رادمهر؛ محمدحسین توحیدی پور؛ بیژن رادمهر
55,000
انتقال رویان در مادیان 3789
پاتریک مک کیو؛ ادوارد اسکوایرز؛ دکتر فرامرز قراگوزلو؛ دکتر نوید سرانجام؛ دکتر سعیده فروتن
500,000
انسان و تنش‌های حرارتی محیط کار 2595
دکتر فریده گلبابایی؛ دکتر منوچهر امیدواری
200,000
انگل شناسی دامپزشکی کرم های گرد و پهن 3092
دکتر سید حسین حسینی، بهنام مشکی؛ سید حسین حسینی؛ دکتر بهنام مشکی؛ بهنام مشکی
200,000
اولتراسونوگرافی ماهیان خاویاری برای شناسایی جنسیت و مرحله رسیدگی جنسی 3230
دکتر علیرضا وجهی، دکتر مجید مسعودی‌فرد، دکتر مهدی مقیم ، عباس وشکینی، امید زهتاب‌ور
80,000
بافت‌شناسی طیور 2807
دکتر مریم رضائیان
100,000
بافت‌شناسی مقایسه‌ای 1944
دکتر ایرج پوستی ، مسعود ادیب مرادی، دکترافسانه فضیلی
240,000
بافت‌شناسی مقایسه‌ای کاربردی 3707
دکتر مسعود ادیب‌مرادی؛ دکتر حسن مروتی؛ دکتر علی کلانتری حصاری
240,000
بافت شناسی و اطلس رنگی دامپزشکی 2379
دکتر مریم رضاییان
400,000
باکتری‌شناسی عمومی 1918
دکتر حسن تاج‌بخش
500,000
بیماری آنفلوانزای طیور 3219
دکتر مهدی وصفی مرندی
90,000
بیماری‌های آزاد ماهیان 2549
دکتر مهدی سلطانی
220,000
بیماری های باکتریایی دام 2492
دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی، رویا فیروزی
240,000
بیماری‌های قارچی در دامپزشکی 3862
دکتر حجت‌اله شکری؛ دکتر عقیل شریف‌زاده
200,000
بیماری‌های گوش (دام‌های کوچک) 2660
لوئی ان.گوتهلف و همکاران ؛ دکتر محمدعلی راد- دکتر بیژن رادمهر- شهرام جمشیدی
100,000
بیماری‌های ماهیان پرورشی 1869
دکتر بابا مخیر
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه