تعداد عنوان ها: 164
انسان و تنش‌های حرارتی محیط کار 2595
دکتر فریده گلبابایی؛ دکتر منوچهر امیدواری
350,000
مفردات پزشکی (جلد اول) 1388/1
پروفسور ر. پاریس- ه. موئیز ؛ دکتر بدیع‌ الله مشیّدی
180,000
مفردات پزشکی (جلد سوم) 1388/3
پروفسور ر. پاریس- ه. موئیز ؛ دکتر بدیع الله مشیّدی
80,000
دارونامه جامع دامپزشکی 3615
دکتر سیداحمد فاطمی
2,200,000
روش‌ها و آزمایش‌های تجربی در فارماکولوژی 3601
دکتر حسینعلی عرب؛ دکتر گودرز صادقی
220,000
بافت شناسی و اطلس رنگی دامپزشکی 2379
دکتر مریم رضاییان
400,000
مفردات پزشکی (جلد دوم) 1388/2
پروفسور ر. پاریس- ه. موئیز ؛ دکتر بدیع الله مشیّدی
260,000
تشخیص و درمان بیماری‌های اندام حرکتی در حیوانات کوچک 3452
دکتر داود شریفی؛ دکتر محمد اشرف‌زاده تخت فولادی؛ دکتر کامبیز ولیی
280,000
مهندسی آبزی پروری 3708
اود ایوار لکانگ ؛ دکتر علی طاهری‌میرقائد؛ مهندس سید‌مرتضی ابراهیم‌زاده
540,000
بیماری های مشترک انسان و دام 1983
دکتر محمدعلی راد
100,000
اصول معاینه دستگاه گوارش و اعصاب در نشخوار کنندگان 2328
دکتر محمدقلی نادعلیان،؛ دکتر فریدون نورمحمدزاده؛ دکتر عباسعلی اطمینانی
370,000
بافت‌شناسی مقایسه‌ای کاربردی 3707
دکتر حسن مروتی؛ دکتر مسعود ادیب مرادی؛ دکتر علی کلانتری‌حصاری
420,000
بیماری‌های ماهیان پرورشی 1869
دکتر بابا مخیر
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه