تعداد عنوان ها: 132
احتیاجات انرژی و پروتئین در نشخوارکنندگان 2581
آلدرمن کاتریل ؛ دکتر احمد افضل‌زاده- محمدجواد سیف دواتی
14,000 12,600
ارزشیابی کیفیت ارائه خدمات بهداشتی 2565
بهمن نیکپور- فرشته مجلسی
13,000 11,700
آزمون‌های شیر و فرآورده‌های آن 2963
گیتی کریم؛ خسرو محمدی؛ جلیل خندقی؛ هیوا کریمی دره‌آبی
280,000 252,000
اسانس‌های گیاهی و اثرات درمانی آنها 2111
دکتر تاج مومنی- دکتر نوبهار شاهرخی
100,000 90,000
آسیب‌شناسی بیماری‌های پرندگان زینتی 3549
رابرت اشمیت- دروری ریویل- دیوید فلن ؛ دکتر فرهنگ ساسانی- جمشید رزم یار
260,000 234,000
آسیب‌شناسی فک و دهان 1975
دکتر اسماعیل یزدی - اقدس فروزنده- محمد اسلامی
16,000 14,400
استانداردهای بیمارستان 2724
حسین درگاهی
140,000 126,000
اصول ایمنی و کیفیت در فرآورده‌های ماهیان 3415
آلن برمنر ؛ مهدی سلطانی، افشین آخوند زاده بستی، نسرین چوبکار، لاله رومیانی، منصوره قائنی، سپیده عباس زاده، فرود یدالهی
230,000 207,000
اصول بهداشت گوشت و کشتارگاههای دامی 3168
آخوندزاده، حاجی محمدی؛ آخوندزاده ؛ حاجی محمدی
35,000 31,500
اصول بهداشت موادغذایی 2208
نوردهررکنی
80,000 72,000
اصول پرورش طیور 1193
مراد علی زهری
220,000 198,000
اصول جراحی و هوشبری دامپزشکی 2791
جلال بختیاری، داود شریفی؛ جلال بختیاری؛ داود شریفی؛ داود شریفی
90,000 81,000
اصول کالبدگشایی و نمونه‌برداری 2654
دکتر فرهنگ ساسانی
120,000 108,000
اصول معاینه دستگاه گوارش و اعصاب در نشخوار کنندگان 2328
محمدقلی نادعلیان، فریدون نورمحمدزاده، عباسعلی اطمینانی
46,000 41,400
اطلس بافت‌شناسی ماهی 3381
فرانک جنتن، ادی تروینگه، آندره دانگای ؛ دکتر حسینعلی ابراهیم زاده موسوی، هومن رحمتی هولاسو، سارا شکرپور
450,000 405,000
اطلس جدید بیماری های ماهیان زینتی گرمسیری و استخری 3259
حسینعلی ابراهیم زاده موسوی، هومن رحمتی هولاسو؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ هومن رحمتی هولاسو
400,000 360,000
اطلس رادیولوژی پرندگان 3752
دکتر محمد ملازم- دکتر یاسمین والی
120,000 108,000
اطلس کاربردی اولتراسونوگرافی تولیدمثلی نشخوارکنندگان و شترسانان 3241
لوک دکوتو، جیل کالوتن، جوانی نیمی؛ دکتر پرویز تاجیک، دکتر پیمان رحیمی‌فیلی، دکتر محسن اسلامی
160,000 144,000
الابنیه عن حقائق الادویه 1163
موفق الدین ابو منصور علی الهروی؛ احمد بهمنیار، حسین محبوبی اردکانی؛ موفق الدین ابو منصور علی الهروی؛ احمد بهمنیار، حسین محبوبی اردکانی؛ موفق الدین ابو منصور علی الهروی؛ احمد بهمنیار، حسین محبوبی اردکانی؛ موفق الدین ابو منصور علی الهروی؛ احمد بهمنیار، حسین محبوبی اردکانی؛ موفق الدین ابو منصور علی الهروی؛ احمد بهمنیار؛ احمد بهمنیار؛ احمد بهمنیار؛ حسین محبوبی اردکانی؛ موفق الدین ابو منصور علی الهروی؛ احمد بهمنیار؛ حسین محبوبی اردکانی؛ حسین محبوبی اردکانی
100,000 90,000
الاغراض الطبیه و المباحث العلائیه دو جلدی 2700
اسمعیل بن الحسن بن محمد الحسینی الجرجانی؛ حسن تاجبخش؛ اسمعیل بن الحسن بن محمد الحسینی الجرجانی؛ حسن تاجبخش؛ حسن تاجبخش؛ اسمعیل بن الحسن بن محمد الحسینی الجرجانی؛ حسن تاجبخش؛ حسن تاجبخش؛ اسمعیل بن الحسن بن محمد الحسینی الجرجانی
700,000 630,000
التیام زخم دردام های بزرگ (هیستوپاتولوژیومدیریت جراحی) 3022
ایرج نوروزیان ،؛ ایرج نوروزیان؛ هستی آذر آباد؛ هستی آذر آباد؛ علی نصیریان؛ سید مهدی قمصری
155,000 139,500
آلرژی های قارچی 2902
علیرضا خسروی ، حجت اله شکری؛ علیرضا خسروی؛ حجت اله شکری
27,000 24,300
ایمنی شناسی دامپزشکی 2661
ایان تیزارد ؛ دکتر محمدرضا محزونیه- دکتر محمد ربانی
600,000 540,000
ایمنی‌شناسی دامپزشکی 3698
مایکل ج. دی؛ رونالد شولتز؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ محمدحسن متدین؛ محمدمهدی رنجبر؛ محمد خسروی؛ عاطفه اسماعیل‌نژاد
680,000 612,000