تعداد عنوان ها: 169
زیست‌شناسی قندها 3342
فریبا خداقلی، نغمه ستار احمدی، علی اکبر موسوی موحدی
65,000
زیست شناسی مولکولی تحلیلی 3067
جی ساندرز، واچ پارکز؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی، سید مهدی امام، ندا برجسته؛ جی ساندرز؛ واچ پارکز؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی، سید مهدی امام، ندا برجسته؛ جی ساندرز، واچ پارکز؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ واچ پارکز؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ جی ساندرز؛ سید مهدی امام؛ ندا برجسته؛ جی ساندرز؛ ندا برجسته
45,000
زیست‌شناسی مولکولی و آفرینش تکاملی 3700
دکتر حسن ابراهیم‌‌زاده
80,000
زیست‌شناسی و باور 3391
دکتر بروس ه.لیپتون ؛ دکتر مصطفی مهران
100,000
زعفران (جلد اول) 3472
دکتر حسن ابراهیم‌زاده- دکتر طیبه رجبیان- دکتر پروانه ابریشم‌چی- دکتر رویا کرمیان- دکتر عذرا صبورا
500,000
زعفران (جلد دوم) 3473
دکتر حسن ابراهیم‌زاده- دکتر منیر حسین‌زاده نمین- دکتر گل‌اندام شریفی- دکتر معصومه ملکی- دکتر الهه وطن‌خواه
500,000
زمین‌شناسی پوسته اقیانوسی 2597
تیری ژوتو- رنه موری ؛ دکتر علی درویش‌زاده
28,500
زمین‌شناسی زیست‌محیطی 2575
دکتر فریدون غضبان
200,000
زمین‌شناسی نفت 1826
دکتر فریدون سحابی
230,000
زندگی گیاه سبز 2012
گالستون- دیویس- ساتر ؛ مسعود مجتهدی- حسین لسانی
120,000
ژئودزی و گرانی 2957
جان وار؛ دکتر عبدالرضا صفری؛ علیرضا آزموده اردلان
49,000
ساختارهای بزرگ زمین شناسی 2755
پروفسور ژاک دبلماس؛ دکتر محمود احتشام زاده افشار؛ پروفسور ژرژ ماسکل
31,000
سازندهای دوره کواترنر 2424
دکتر حسن احمدی، دکتر سادات فیض‌نیا
140,000
سیتوژنتیک انسانی 2824
پروین مهدی پور
45,000
سینتیک آنزیمی 2295
دکتر علی اکبر صبوری ؛ دکتر علی اکبر موسوی موحدی
10,500
سینتیک و مکانیزم واکنش‌های معدنی 3690
دکتر ژانت سلیمان‌نژاد
120,000
سنگ شناسی آذرین 2246
دکتر فریدون سرابی
85,000
سنگ‌شناسی (جلد اول) 1610
دکتر فریدون سرابی، اسد ایران‌پناه، سیروس زرعیان
300,000
سنگ شناسی (جلد دوم) 1610/2
دکتر فریدون سرابی- اسد ایران‌پناه- سیروس زرعیان
95,000
سنگ‌شناسی دگرگونی 2243
دکتر فریدون سرابی
80,000
سنگ شناسی رسوبی 2155
فریدون سحابی ؛ فریدون سحابی؛ دکتر فریدون سحابی‏؛ فریدون سحابی؛ فریدون سحابی‏؛ فریدون سحابی
56,000
سنگ شناسی کربناته 2733
دکتر حسین رحیم پور بناب
350,000
سنگهای رسوبی غیر آواری 2153
دکتر سادات فیض ‏نیا؛ سادات فیض نیا؛ سادات فیض ‏نیا؛ سادات فیض نیا؛ سادات فیض نیا؛ سادات فیض نیا؛ سادات فیض نیا
52,000
شیمی تجزیه در محیط‌زیست 3456
دکتر حسن سرشتی
160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه