تعداد عنوان ها: 173
بیوتکنولوژی میکروبی (جلد اول) 2489
دکتر فریدون ملک‌زاده؛ دکتر محمدرضا صعودی؛ دکتر شیرین ملک‌زاده
360,000 306,000
بیوتکنولوژی میکروبی (جلد دوم) 2763
فریدون ملک‌زاده- محمدرضا صعودی
45,000 38,250
بیوسرامیک‌های واکنش‌ناپذیر 3368
دکتر زهرا محمدی، دکتر عبدالرضا شیخ مهدی مسگر
120,000 102,000
بیوشیمی فیزیک 2139
دکتر بهرام گلیایی؛ دکتر علی‌اکبر موسوی موحدی؛ دکتر جمشید خان‌چمنی
180,000 153,000
بیوشیمی مفهومی 3036
رضا یوسفی ، صدیقه هاشم نیا، علی اکبر موسوی موحدی؛ رضا یوسفی؛ صدیقه هاشم نیا؛ علی اکبر موسوی موحدی
87,000 73,950
بوم‌شناسی مناطق جزر و مدی 4029
دیوید رافائلی ؛ استیون هاوکینز ؛ سعیدابراهیم‌نژاد درزی ؛ دکتر رضا ندرلو
690,000 586,500
پترولوژی دگرگونی 2452
آکیهو میاشیرو؛ محمدولی ولی زاده؛ محمود صادقیان
23,000 19,550
پروتئین ساختار و عملکرد 2673
دکتر علی‌اکبر موحدی؛ دکتر جمشیدخان چمنی؛ دکتر امیرحسین تقوی؛ دکتر سیدحسن مقدم‌نیا
140,000 119,000
پیروژن ها آندوتوکسین ها، آزمایش LAL و پیروژن زدائی 2220
فردریک سی پیرسن؛ دکتر مرتضی رفیعی تهرانی
3,500 2,975
پیوند های دی هیدروژنی اصول،آزمایش ها و کاربردها 3425
ولادیمر باخموتوف؛ ژانت سلیمان نژاد،اسفندیار نظر نیا؛ ژانت سلیمان نژاد؛ ژانت سلیمان نژاد؛ اسفندیار نظر نیا
150,000 127,500
تحلیل داده‌های ژئوفیزیک؛ تئوری معکوس گسسته 3939
دکتر ویلیام منکه؛ دکتر بهروز اسکوئی
370,000 314,500
ترکیبیات 2690
بلا بوبوش؛ دکتر دارا معظمی
19,000 16,150
ترمودینامیک شیمیایی 2372
دکتر علی‌اکبر صبوری؛ دکتر علی‌اکبر موسوی‌موحدی
500,000 425,000
تشریح مسائل فیزیک حالت جامد
دکتر هادی سوالونی
28,000 23,800
تکثیر گیاهان با کشت بافت 3954 Plant Propagation by Tissue Culture
ادوین جرج ؛ گریختیان دکلوک ؛ مایکل هال ؛ دکتر مسعود میرمعصومی ؛ دکتر یاور وفایی؛ آقای محمدشفیع رحمانی
1,000,000 850,000
تمرینات شیمی فیزیک 1405
دکتر جمشید مفیدی
108,000 91,800
تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی 2369
دکتر حمید فهیمی
120,000 102,000
تنوع زیستی گونه گیاهی ایران جلد اول 2411
احمد قهرمان؛ فریده عطار
80,000 68,000
تنوع زیستی گونه های گیاهی ابرشهر تهران 2509
احمد قهرمان؛ فریده عطار
60,000 51,000
توپولوژی عمومی 2491
نیکولا بورباکی؛ ارسلان شادمان
13,000 11,050
تئوری پتانسیل در گرانی و مغناطیس کاربردی 2939
دیچارد ج بلیکلی؛ دکتر ناصر حسین زاده گویا؛ دیچارد ج بلیکلی؛ ناصر حسین زاده گویا؛ دیچارد ج بلیکلی؛ ناصر حسین زاده گویا؛ دیچارد ج بلیکلی؛ ناصر حسین زاده گویا؛ ناصر حسین زاده گویا؛ دیچارد ج. بلیکلی؛ دیچارد ج بلیکلی
70,000 59,500
جانور شناسی عمومی جلد چهارم 964/4
طلعت حبیبی، محمد مهدی راعی
340,000 289,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه