تعداد عنوان ها: 178
محیط‌های رسوبی دیرینه 2552
دکتر عبدالحسین امینی
260,000
نانوفناوری در شیمی تجزیه 3695
دکتر حسن سرشتی
150,000
مولکول‌های دستواره (کایرال) شیمی فضایی و خواص 3353
آندره کوله، ژان کراسو، ژان پی یر دوتاستا، لور گی ؛ دکتر محمد رئوف درویش، دکتر فاطمه درویش
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه