تعداد عنوان ها: 177
مبانی بیوشیمی 2179
ربانی چادگانی
180,000
بوم‌شناسی مناطق جزر و مدی 4029
دیوید رافائلی ؛ استیون هاوکینز ؛ دکتر سعید ابراهیم‌نژاد درزی؛ دکتر رضا ندرلو
690,000
تشریح مسائل فیزیک حالت جامد
دکتر هادی سوالونی
28,000
اصول بلور شناسی (تعیین ساختار، تک بلور و پودر، نانوساختارها و پروتئین ها) 3387
دکتر علیرضا عباسی، شکوفه گرانمایه؛ علیرضا عباسی؛ شکوفه گرانمایه
100,000
فلورسانس و فسفرسانس 3388
دیوید رندل ؛ سارا مادر شاهیان، فرزانه شمیرانی
150,000
بلور شناسی 1342
حسین عرفانی
27,000
مدل‌ها و روش‌های مگنتوتلوریک، توابع پاسخ مگنتوتلوریک و تغییرات مغناطیسی (جلد اول) 3427
مارک ان. بردیچوسکی، ولادیمیر ای. دیمیتریف ؛ بنفشه حبیبیان دهکردی، بهروز اسکویی، منصوره منتهایی
120,000
طیف بینی مادون قرمز 9444
مهران جوانبخت؛ محمدرضا گنجعلی؛ پرویز نوروزی
22,000
مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل و انتگرال 3061
احمد ماموریان؛ دکتر احمد ماموریان، داود مقصودی، علی قصاب؛ احمد ماموریان؛ داود مقصودی؛ علی قصاب
38,000
جداسازی فیزیکی و شیمیایی(سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)
حسین سالار آملی، زین العابدین بشیری صدر؛ حسین سالار آملی؛ زین العابدین بشیری صدر
45,000
واکنش زنجیرهای پلیمراز 2787
ام. جی. مک فرسون؛ دکتر محدرضا قنادها(بی همتا)؛ اس. جی. مولر؛ دکتر بتول حسین پور
32,000
زندگی گیاه سبز 2012
گالستون- دیویس- ساتر ؛ مسعود مجتهدی- حسین لسانی
120,000
احتمال و استنباط آماری (جلد اول) 2604
رابرت. و. هوگ؛ الیوت. آ. تانیس؛ دکتر نوروز ایزد دوستار؛ دکتر حمید پزشک
250,000
کانی‌شناسی کاربردی رس‌ها 3278
هیدن ه. موری ؛ دکتر محسن رنجبران، محمد لنکرانی، سید محمد زمان‌زاده
80,000
بیوسرامیک‌های واکنش‌ناپذیر 3368
دکتر زهرا محمدی، دکتر عبدالرضا شیخ مهدی مسگر
120,000
سینتیک و مکانیزم واکنش‌های معدنی 3690
دکتر ژانت سلیمان‌نژاد
230,000
کاربردهای زیستی نانومواد دارورسانی، ژن‌درمانی و تصویر‌برداری پزشکی (جلد دوم) 3677
دکتر علی‌اکبر صبوری؛ حسین درخشان‌خواه؛ لقمان علایی
170,000
محیط‌های رسوبی دیرینه 2552
دکتر عبدالحسین امینی
260,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه