تعداد عنوان ها: 177
رخساره‌های میکروسکپی (دو جلدی) 2821
دکتر خسرو خسرو تهرانی
500,000
آزمون کارشناسی ارشد شیمی 9439
محمدمهدی منتظری- مجتبی شریعتی نیاسر- محمدعلی موسویان- داریوش باستانی- محمدحسن پنجه شاهی- حسین بهمنیار- وحید تقی خانی- فرهاد خراشه- محمد علی آرون
90,000
میکرب شناسی 2291
دکتر فریدون ملکزاده
350,000
بررسی ویژگی مخزنی سنگهای کربناته 2666
جری اف. لوسیا؛ دکتر محمدرضا رضایی؛ دکتر جواد هنرمند
19,000
رسوب شناسی (جلد دوم) 1755
دکتر احمد معتمد
6,000
سنگ شناسی کربناته 2733
دکتر حسین رحیم پور بناب
350,000
رسوبات و سنگ‌های کربناته 3262
کالین برایت ویت؛ دکترحسین رحیم پوربناب
140,000
تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی 2369
دکتر حمید فهیمی
120,000
بشقاب پرنده9920
دکتر ایرج ملک پور
6,000
چینه شناسی ایران 1977
دکتر خسرو خسرو تهرانی
350,000
روش‌های بیوشیمی و بیوفیزیک 2566
علی‌اکبر موسوی‌موحدی؛ علی اکبر صبوری؛ جمشید خان‌چمنی
260,000
رسوب‌شناسی (جلد اول) 1038
دکتر احمد معتمد
35,000
کاربردهای زیستی نانو مواد، مبانی، شیمی و ساختار نانو مواد (جلد اول) 3676
دکتر علی‌اکبر صبوری؛ حسین درخشان‌خواه؛ لقمان علایی
200,000
فیزیولوژی گیاهی جلد سوم 1961
دکتر حسن ابراهیم زاده
52,000
آشنایی با برخی از نرم‌افزارهای زمین 2498
دکتر محمدرضا رضایی- بهروز باشکو
110,000
روش‌های آماری 2045
کریم منصورر فر
160,000
مبانی طیف بینی اتمی و مولکولی 9413
مایکل هولاس؛ دکتر پرویز نوروزی؛ دکتر محمدرضا گنجعلی؛ بهروز اکبری
25,000
مقدمه ای بر همسانه سازی ژن و تجزه و تحلیل دی ان ای 2407
تی آی براون؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ تی آی براون؛ پریچهره احمدیان تهرانی ؛ تی آی براون؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ تی آی براون؛ پریچهره احمدیان تهرانی
450,000
سینتیک آنزیمی 2295
دکتر علی اکبر صبوری ؛ دکتر علی اکبر موسوی موحدی
10,500
مبانی دینامیک شاره‌ها 2667
دکتر عباسعلی علی‌اکبری بیدختی
220,000
اصول برداشت و تفسیرنگارهای چاه پیمایی 2738
محمد رضا رضایی؛ علی چهرازی
500,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه