تعداد عنوان ها: 162
احتمال و استنباط آماری (جلد اول) 2604
رابرت. و. هوگ- الیوت. آ. تانیس ؛ دکتر نوروز ایزد دوستار- دکتر حمید پزشک
250,000
احتمال و استنباط آماری (جلد دوم) 2641
رابرت. و. هوگ- الیوت. آ. تانیس ؛ دکتر نوروز ایزد دوستدار- دکتر حمید پزشک
28,000
آزمون کارشناسی ارشد شیمی 9439
محمدمهدی منتظری- مجتبی شریعتی نیاسر- محمدعلی موسویان- داریوش باستانی- محمدحسن پنجه شاهی- حسین بهمنیار- وحید تقی خانی- فرهاد خراشه- محمد علی آرون
90,000
آشنایی با برخی از نرم‌افزارهای زمین 2498
دکتر محمدرضا رضایی- بهروز باشکو
110,000
اصول الکتروشیمی 2368
جمشید مفیدی
43,000
اصول برداشت و تفسیرنگارهای چاه پیمایی 2738
محمد رضا رضایی؛ علی چهرازی
500,000
اصول بلور شناسی (تعیین ساختار، تک بلور و پودر، نانوساختارها و پروتئین ها) 3387
علیرضا عباسی، شکوفه گرانمایه؛ علیرضا عباسی؛ شکوفه گرانمایه؛ شکوفه گرانمایه
100,000
اصول نانو مغناطیس 3594
ای.پی.گویمارائس ؛ سارا سادات پرهیزگار؛ رضا ابن جلال
170,000
اصول و کاربردهای طیف‌سنجی فلورسانس 3348
جیهاد رنه آلبانی ؛ دکتر مریم سعیدی فر- دکتر علی اکبر صبوری
160,000
اکسیژن و تکامل حیات 3279
هاینز دیکر و کنسال ای. ون هولد ؛ ملیحه سادات عطری، علی‌اکبر صبوری
68,000
الکتروشیمی صنعتی 2371
جمشید مفیدی
100,000
آمار پیشرفته و بیومتری 1175
عباسقلی خواجه نوری
25,000
ایمن سازی در برابر زلزله 3157
آندرو کوبرن- رابین اسپنس ؛ دکتر فریدون غضبان- سحر درخشان- دکتر بابک امیدوار
100,000
آنالیز حقیقی 1929
اچ .ال. رویدن؛ نوروز ایزد دوستدار
140,000
آنالیز حقیقی تکنیک های مدرن وکاربردهای آن 2961
جرالدبی فولند؛ مسعود صباغیان؛ مسعود صباغیان؛ مسعود صباغیان؛ جرالدبی فولند؛ جرالدبی فولند؛ مسعود صباغیان؛ جرالدبی فولند؛ مسعود صباغیان؛
100,000
آنالیز ریاضی حقیقی 3403
چارلز چاپمن پاگ ؛ دکتر نوروز ایزد دوستدار
200,000
انکلاوها و پترولوژی گرانیت 2533
گردآورندگان ؛ محمد ولی ولی زاده؛ ژان دیدیه؛ محمود صادقیان؛ برنارد بار بارن؛ محمد علی اکرمی
41,000
بررسی ویژگی مخزنی سنگهای کربناته 2666
جری اف. لوسیا؛ محمدرضا رضایی؛ جواد هنرمند
19,000
بشقاب پرنده9920
ایرج ملک پور
6,000
بلور شناسی 1342
حسین عرفانی
27,000
بیو ترمودینامیک 2909
جمشید خان چمنی، علی اکبر موسوی موحدی؛ جمشید خان چمنی؛ علی اکبر موسوی موحدی
56,000