نویسنده: دکتر جواد فیض
تعداد عنوان ها: 1
تحلیل ماشین‌های سنکرون 4067
توماس لیپو؛ دکتر جواد فیض؛ دکتر سیروس همتی
650,000