نویسنده: دکتر علی سلاجقه
تعداد عنوان ها: 1
محاسبه و ارزیابی ردپای آب 3979 Calculate and Evaluate Water Footprint
دکتر علی سلاجقه؛ دکتر کاوه مدنی‌لاریجانی
400,000