نویسنده: محمد خسروی
تعداد عنوان ها: 2
ایمنی‌شناسی دامپزشکی 3698
مایکل ج. دی؛ رونالد شولتز؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ محمدحسن متدین؛ محمدمهدی رنجبر؛ محمد خسروی؛ عاطفه اسماعیل‌نژاد
680,000
مدل های حوزه آبخیز 3605
علی سلاجقه؛ علی سلاجقه،محمد خسروی؛ وی جی پی.سینگ،دونالد ک.فرورت؛ علی سلاجقه،محمد خسروی؛ وی جی پی.سینگ؛ دونالد ک.فرورت؛ وی جی پی.سینگ،دونالد ک.فرورت؛ علی سلاجقه؛ دونالد ک.فرورت؛ علی سلاجقه؛ محمد خسروی؛ وی جی پی.سینگ؛ وی جی پی.سینگ؛ دونالد ک.فرورت؛ محمد خسروی؛ محمد خسروی
400,000