نویسنده: محمد خسروی
تعداد عنوان ها: 2
ایمنی‌شناسی دامپزشکی 3698
مایکل ج. دی؛ رونالد شولتز؛ دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ دکتر محمدحسن متدین؛ دکتر محمدمهدی رنجبر؛ دکتر محمد خسروی؛ دکتر عاطفه اسماعیل‌نژاد
680,000
مدل های حوزه آبخیز 3605
دکتر علی سلاجقه؛ دکتر علی سلاجقه،محمد خسروی؛ وی جی پی.سینگ،دونالد ک.فرورت؛ علی سلاجقه،محمد خسروی؛ وی جی پی.سینگ؛ دونالد ک.فرورت؛ وی جی پی.سینگ،دونالد ک.فرورت؛ علی سلاجقه؛ دونالد ک.فرورت؛ علی سلاجقه؛ محمد خسروی؛ وی جی پی.سینگ؛ وی جی پی.سینگ؛ دونالد ک.فرورت؛ محمد خسروی؛ محمد خسروی
400,000