نویسنده: دکتر غلامعلی افروز
تعداد عنوان ها: 8
روانشناسی رابطه ها
دکتر غلامعلی افروز
50,000 40,000
اصول روان سنجی و هوش آزمایی 3038
دکتر کامبیز کامکاری، غلامعلی افروز؛ کامبیز کامکاری؛ غلامعلی افروز
52,000 41,600
راهنمای گام به گام مداخلات خانواده‌محور در توانمندسازی کودکان با نشانگان داون 4091
دکتر غلامعلی افروز؛ دکتر سوگند قاسم زاده؛ نسرین ابراهیمی
300,000 240,000
روشهای ارزیابی و درمان شناختی- رفتاری نوجوانان 2599
دکتر ژانت زرب؛ دکتر غلامعلی افروز؛ دکتر سید کامران علوی
18,000 14,400
مبانی روان‌شناختی اختلالات روانی- حرکتی و رویکردهای نوین درمانگری 3911
دکتر غلامعلی افروز؛ دکتر مونا دلاوریان
140,000 112,000