نویسنده: محمود گلابچی
تعداد عنوان ها: 12
استاتیک کاربردی 2804
محمود گلابچی
200,000
پل های ایران و جهان 3115
محمود گلابچی؛ متین علاقمندان
250,000
تعامل تکنولوژی و معماری 3357
محمود گلابچی
350,000
جزئیات ارتقاء دهنده معماری 3305
محمود گلابچی؛ احسان سروش نیا
450,000
سازه به مثابه معماری کتاب مرجع برای معماران و مهندسان سازه 3056
اندرو چارلسون؛ محمود گلابچی؛ احسان سروش نیا
150,000
سازه در معماری 2274
سالوادوری ؛ محمود گلابچی
200,000
سازه‌های پارچه‌ای کششی 3159
کریگ هانتینگتون؛ محمود گلابچی؛ محمدرضا مجاهدی؛ الهام سرکرده ئی
140,000
مبانی سازه برای معماران 3205
مالکولم میلائیس؛ محمود گلابچی؛ کتایون تقی‌زاده
350,000
معماری دیجیتال 3203
محمود گلابچی؛ علی اندجی گرمارودی؛ حسین باستانی
150,000
معمار مهندس ساختار 2678
ایوان مارگولیوس؛ محمود گلابچی
100,000