نویسنده: لی پارکر
تعداد عنوان ها: 1
روش‌های پژوهش کیفی در حسابداری، حسابرسی و مالی 4106
زهیرال حق؛ لی پارکر؛ مارک کووالسکی؛ کاترین هاینز؛ دکتر محمدرضا مهربان‌پور؛ علی مصطفائی؛ جعفر مصطفائی
920,000