نویسنده: یورام آونی‌ملچ
تعداد عنوان ها: 1
فناوری بایوفلاک 4088
یورام آونی‌ملچ؛ پیتر دی شرایور؛ مائوریسیو امرنسیانو؛ دیو کوهن؛ اندرو ری؛ نیان تاو؛ دکتر غلامرضا رفیعی؛ دکتر قاسم محمدی
400,000