نویسنده: سیدهاشم موسوی اول
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت مصرف انرژی در گلخانه‌ها 4099
دکتر شاهین رفیعی؛ بنیامین خوشنویسان ؛ سیدهاشم موسوی اول ؛ بهمن حیدری
290,000