نویسنده: اریکا مارات
تعداد عنوان ها: 1
ارتش و دولت در آسیای مرکزی از ارتش سرخ تا استقلال 4077
اریکا مارات ؛ دکتر الهه کولایی؛ محمدکاظم شجاعی
390,000