نویسنده: بودو ب. اشلیگل میلخ
تعداد عنوان ها: 1
استراتژی‌ بازاریابی جهانی 3910/ Global Marketing Strategy
بودو ب. اشلیگل میلخ ؛ دکتر محمد حقیقی؛ آقای نیما سلطانی‌نژاد
420,000