نویسنده: دکتر ایرج محمودزاده
تعداد عنوان ها: 1
طراحی سازه‌های بتن آرمه (دو جلدی) 3973-3974
دکتر ایرج محمودزاده‌کنی
1,200,000