نویسنده: دکتر حکمت‌الله ملاصالحی
تعداد عنوان ها: 1
مبادی و مبانی باستان‌شناسی شناختی 4000 Arche and Logos of Cognitive Archaeology
دکتر حکمت‌الله ملاصالحی ؛ دکتر وحید عسکرپور
230,000