نویسنده: دکتر محمدرضا رضوانی
تعداد عنوان ها: 2
توسعه گردشگری روستایی 2954
دکتر محمدرضا رضوانی
510,000
جغرافیای روستایی (فرایندها، واکنش‌ها و تجربه‌های بازساخت روستایی) 3179
مایکل وودز؛ دکتر محمدرضا رضوانی؛ صامت فرهادی
700,000