نویسنده: دکتر شکراله خواجوی
تعداد عنوان ها: 1
روش‌شناسی پژوهش‌های حسابداری 3960
دکتر شکراله خواجوی؛ دکتر محمدحسین قدیریان‌آرانی
440,000