نویسنده: سازمان جهانی بهداشت
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت ایمن پسماندهای بهداشتی- درمانی (ویرایش دوم) 3924
سازمان جهانی بهداشت ؛ دکتر مریم پازکی؛ مهندس رضا قاسم­‌زاده
330,000