نویسنده: دکتر نسرین مصفا
تعداد عنوان ها: 2
تاریخ سازمان‌های بین‌المللی از 1815 تا امروز- 4011 Routledge History of International Organizations, From 1815 to the Present Day
باب رینالدا ؛ دکتر نسرین مصفا؛ دکتر عبدالرحمن عالم؛ دکتر بهرام مستقیمی
1,500,000
تجاوز عراق به ایران و موضع‌گیری سازمان ملل متحد 3940
جمشید ممتاز؛ نسرین مصفا؛ مسعود طارم‌سری؛ عبدالرحمن عالم؛ بهرام مستقیمی
200,000