نویسنده: مهندس سمانه سیف‌الهی آغمیونی
تعداد عنوان ها: 1
مقدمه‌ای بر تحلیل عدم قطعیت در سامانه‌های منابع آب 3407
دکتر امید بزرگ حداد؛ مهندس سمانه سیف‌الهی آغمیونی
170,000