نویسنده: دکتر منیژه مقصودی
تعداد عنوان ها: 2
نگارش مردم‌نگاری 4074
جسیکا اسمارت گولین ؛ دکتر منیژه مقصودی؛ سعدیه صالحی
220,000
زیست‌قوم‌شناسی 3877
ا. ن. آندرسن؛ دبورا م. پیرسال؛ یوجین س. هان؛ نانسی ج. ترنر؛ منیژه مقصودی؛ هما حاجی علی‌محمدی؛ امیر غریب‌عشقی؛ بابک غلامین
500,000