نویسنده: علی عبادی‌ضیائی
تعداد عنوان ها: 1
تفسیری بر مدل تعالی EFQM؛ 3872
دکتر حسین صفری؛ علی عبادی‌ضیائی؛ محسن مرادی­‌مقدم
300,000