نویسنده: دکتر سید رضا حجازی
تعداد عنوان ها: 1
کارآفرینی فناورانه 3868
دکتر سید رضا حجازی؛ فیروزه کرمانشاه
220,000