نویسنده: مرتضی امیدی‌پور
تعداد عنوان ها: 1
ریاضیات برای جی. آی. اس 3843
ولفگانگ کاینس؛ دکتر آرا تومانیان؛ مرتضی امیدی‌پور؛ آتنا معین‌مهر
180,000 153,000