نویسنده: مائده سلماسی
تعداد عنوان ها: 1
کاربرد آمار و طراحی آزمایش‌ها در رشته‌های علوم و مهندسی 3779
دکتر شهره فاطمی ؛ خانم مائده سلماسی
530,000 450,500