نویسنده: رضا محمدکاظمی
تعداد عنوان ها: 2
مقدمه‌ای بر کسب و کار 3582
دیوید دوسو؛ داگلاس ویلسون؛ دکتر رضا محمدکاظمی؛ سارا سهیلی
290,000 232,000