نویسنده: دکتر مقداد جورغلامی
تعداد عنوان ها: 1
مبانی اندازه‌گیری کار: آنچه هر مهندس باید بداند 4007 Fundamentals of Work Measurement; What Every Engineer Should Know
آنیل میتال ؛ انوپ دسایی ؛ اشی میتال ؛ دکتر مقداد جورغلامی؛ خانم سمیه خواجوی
360,000