نویسنده: دکتر محمدحسین رونقی
تعداد عنوان ها: 1
اخلاق در سیستم‌های اطلاعاتی 3783
دکتر امیر مانیان؛ دکتر محمدحسین رونقی
200,000