نویسنده: دکتر محمود گلابچی
تعداد عنوان ها: 3
درک رفتار سازه‌ها 2502
دکتر محمود گلابچی
250,000
مدیریت استراتژیک پروژه 3106
دکتر محمود گلابچی؛ امیر فرجی
350,000
مدل‌سازی اطلاعات ساختمان 3715
دکتر محمود گلابچی؛ دکتر عصمت‌الله نورزایی؛ دکتر علیرضا گلابچی؛ کبری قارونی‌‌جعفری
270,000