نویسنده: دکتر محمود گلابچی
تعداد عنوان ها: 2
درک رفتار سازه‌ها 2502
دکتر محمود گلابچی
250,000
مدل‌سازی اطلاعات ساختمان 3715
دکتر محمود گلابچی؛ دکتر عصمت‌الله نورزایی؛ دکتر علیرضا گلابچی؛ کبری قارونی‌‌جعفری
270,000