نویسنده: دکتر محمود گلابچی
تعداد عنوان ها: 2
فن‌شناسی معماری 3418
دکتر محمود گلابچی؛ آیدین جوانی‌دیزجی
620,000 527,000
مدل‌سازی اطلاعات ساختمان 3715
دکتر محمود گلابچی؛ دکتر عصمت‌الله نورزایی؛ دکتر علیرضا گلابچی؛ کبری قارونی‌‌جعفری
270,000 229,500