نویسنده: دکتر قنبر ابراهیمی
تعداد عنوان ها: 2
آزمون غیرمخرب ارزیابی چـوب 3835
دکتر قنبر ابراهیمی
230,000
تنش‌ها و کرنش‌های رشد در درختان
روبرت آرچر؛ دکتر قنبر ابراهیمی
13,000