نویسنده: دکتر حسین محمدی
تعداد عنوان ها: 5
آب و هواشناسی کشاورزی ( اصول و کاربردهای مطالعات آب و هوا در کشاورزی) 3031
هارپال اس. ماوی- گرائم جی. تاپر ؛ دکتر حسین محمدی
65,000 55,250
تغییر اقلیم و مدل‌های اقلیمی 3748
دکتر حسین محمدی ؛ فاطمه ربانی؛ ابراهیم امیری
150,000 127,500
روش رساله‌نویسی در جغرافیا و علوم مرتبط 2855
تونی پارسونس- پیتر جی- نایت ؛ دکتر حسین محمدی
85,000 72,250
مخاطرات جوی 2953
دکتر حسین محمدی
70,000 59,500
مدیریت محیطی 3903
دکتر حسین محمدی
250,000 212,500