نویسنده: دکتر مهدی سلطانی
تعداد عنوان ها: 2
بیماری‌های آزاد ماهیان 2549
دکتر مهدی سلطانی
220,000
بیماری‌ها و ناهنجاری‌های ماهیان باله‌دار در قفس‌های پرورشی 3817
پاتریک تی. کی. وو؛ دیوید دبلیو. برونو؛ دکتر علی طاهری‌میرقائد؛ دکتر مهدی سلطانی ؛ دکتر سید سعید میرزرگر
380,000