نویسنده: دکتر محمود گلابچی
تعداد عنوان ها: 7
ساختمان‌های فولادی 3138
دکتر محمود گلابچی
300,000
سازه‌های مشبک فضایی 2832
جان چیلتون ؛ دکتر محمود گلابچی
120,000
سیستم‌های ساختمانی آینده 2483
مارتین پاولی ؛ دکتر محمود گلابچی
80,000
فناوری‌های نوین ساختمانی 3044
دکتر دکتر محمود گلابچی ؛ دکتر دکتر حامد مظاهریان
220,000
مدیریت پروژه با رویکرد پروژه‌های فناوری اطلاعات 2895
کتی شوالب؛ دکتر محمود گلابچی
400,000
مقاومت مصالح کاربردی 2834
دکتر محمود گلابچی
400,000