نویسنده: دکتر محمود گلابچی
تعداد عنوان ها: 9
درک رفتار سازه‌ها 2502
دکتر محمود گلابچی
250,000
سیستم‌های ساختمانی آینده 2483
مارتین پاولی ؛ دکتر محمود گلابچی
80,000
سازه‌های مشبک فضایی 2832
جان چیلتون ؛ دکتر محمود گلابچی
120,000
فناوری‌های نوین ساختمانی 3044
دکتر محمود گلابچی ؛ دکتر حامد مظاهریان
250,000
مبانی مدیریت پروژه 3153
دکتر محمود گلابچی ؛ سید ضیا حسینی
300,000
ساختمان‌های فولادی 3138
دکتر محمود گلابچی
300,000
مقاومت مصالح کاربردی 2834
دکتر محمود گلابچی
400,000 340,000
مدیریت استراتژیک پروژه 3106
دکتر محمود گلابچی ؛ آقای امیر فرجی
620,000