نویسنده: دکتر محمود گلابچی
تعداد عنوان ها: 8
درک رفتار سازه‌ها 2502
دکتر محمود گلابچی
250,000 212,500
ساختمان‌های فولادی 3138
دکتر محمود گلابچی
300,000 255,000
سازه‌های مشبک فضایی 2832
جان چیلتون ؛ دکتر محمود گلابچی
120,000 102,000
سیستم‌های ساختمانی آینده 2483
مارتین پاولی ؛ دکتر محمود گلابچی
80,000 68,000
فناوری‌های نوین ساختمانی 3044
دکتر محمود گلابچی ؛ دکتر حامد مظاهریان
250,000 212,500
مدیریت استراتژیک پروژه 3106
دکتر محمود گلابچی ؛ آقای امیر فرجی
620,000 527,000
مقاومت مصالح کاربردی 2834
دکتر محمود گلابچی
400,000 340,000