نویسنده: دکتر محمود گلابچی
تعداد عنوان ها: 8
سازه‌های مشبک فضایی 2832
جان چیلتون ؛ دکتر محمود گلابچی
120,000
فناوری‌های نوین ساختمانی 3044
دکتر محمود گلابچی ؛ دکتر حامد مظاهریان
250,000
سیستم‌های ساختمانی آینده 2483
مارتین پاولی ؛ دکتر محمود گلابچی
80,000
مقاومت مصالح کاربردی 2834
دکتر محمود گلابچی
400,000 340,000
ساختمان‌های فولادی 3138
دکتر محمود گلابچی
300,000
درک رفتار سازه‌ها 2502
دکتر محمود گلابچی
250,000
مدیریت استراتژیک پروژه 3106
دکتر محمود گلابچی ؛ آقای امیر فرجی
620,000