نویسنده: دکتر اصغر طارمیان
تعداد عنوان ها: 3
فناوری خشک‌کردن در صنعت (جلد اول) 3651
آ. اس. ماجومدار ؛ دکتر اصغر طارمیان
600,000
مبانی نظری چوب‌خشک‌کنی 3913
دکتر اصغر طارمیان
200,000
فناوری خشک‌کردن در صنعت (جلد دوم) 3652
آ. اس. ماجومدار ؛ دکتر اصغر طارمیان
600,000