تعداد کتاب ها: 1,472
آبیاری قطره ای
ساموئل داس برگ، دنی اور ؛ دکتر عبدالمجید لیاقت - مهندس مازیار ملایی کندلوس
23,000
ابزار عمومی تحقیق
دکتر علی فاخر
1,500
آب وهواشناسی کاربردی
حسین محمدی
120,000
احیا مناطق خشک وبیابانی
محمد جعفری
120,000
احساس کهتری
محمود منصور
80,000
اریخ تحلیلی زبان فارسی
حمیرا زمردی
80,000
آزمایشگاه حرکات اصلاحی
دکتر رضا رجبی - هادی صمدی
140,000
آسیب شناسی بیماری های پرندگان زینتی
رابرت اشمیت ؛ دکتر فرهنگ ساسانی
0
اصلاح نبات
دکتر بهمن اهدایی
180,000
اصول مدیریت و حفاظت خاک
هامبرتوبلانکو-راتان لال ؛ دکتر علی سلاجقه/ همکاران
260,000
اقتصاد کلان یک رویکرد جدید
دکتر اکبر کمیجانی- حسین توکلیان- مجتبی حائری
120,000
آمارپیشرفته کاربردی همراه با spss
دکتر هوشنگ نایبی
170,000
ایمان ودانش
یورگن هابرماس
20,000
انتقال خدمت ITIL: مجموعه ای از بهترین تجارب مدیریت خدمت فناوری اطلاعات
استوارت رنس ؛ مریم اکبر زاده- فاطمه نریمانی زیر نظر دکتر نسترن حاجی حیدری
240,000
انرژی و محیط زیست در صنعت سیمان
دکتر علیرضا نورپور
200,000
آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت
دکترمحمدحسن صادقی مقدم- دکتر ناصر میرزاده کوهشاهی
170,000
انکوباتورها
آزاده فیروزیان
0
باستان‏‌شناسی‏ ایران‏ باستان‏ 1069
لوئی وندن برگ؛ عیسی بهنام
125,000
باستان‏‌شناسی‏ دشت‏ قزوین 2801
حسن فاضلی‏ نشلی‏
150,000
باغ آلبالو و داستان‌ها
آنتون پاواویچ چخوف؛ مرضیه یحی پور؛ جالن اله کریمی مطهر
40,000
بافت‏ شناسی‏ طیور 2807
مریم ‏رضائیان‏
100,000
بافت‏ شناسی‏ مقایسه‏ای‏ 1944
ایرج پوستی؛ مسعود ادیب مرادی؛ افسانه فضیلی
115,000
باکتری شناسی عمومی 1918
حسن تاج بخش
320,000